Colofon

Wearable is een onafhankelijk online magazine over wearable technology in de breedste zin van het woord. Aan de orde komen technologische ontwikkelingen die ons leven verrijken of in ieder geval veranderen, niet alleen op het gebied van gadgets, e-fashion en apps, maar ook op het gebied van bijvoorbeeld biomedische technologie en privacy-vraagstukken.

Hoofredacteur: Wiebe de Jager (wdejager@wearable.nl)
Wearable is een uitgave van Treveri Holding BV

Adverteren

Het is mogelijk om te adverteren om Wearable. Bekijk hier de mogelijkheden voor advertentiecampagnes of productreviews. Kijk ook eens op onze zustersite: Dronewatch.