Gartner: ‘Internet of Things in 2020 goed voor $1,9 biljoen aan marktwaarde’

By on 14 november 2013
Print

Over zes jaar zullen er ruim 30 miljard apparaten zijn aangesloten op het internet. De economische waarde van het ‘Internet of Things’ bedraagt tegen die tijd bijna twee biljoen dollar. Dat voorspelt Peter Sondergaard van onderzoeksbureau Gartner.

Onder het Internet der Dingen wordt het complex van onderling verbonden voorwerpen, mensen, plaatsen en systemen verstaan. Die verwevenheid maakt nieuwe innovaties mogelijk, maar dan vooral op het vlak van diensten. “De traditionele IT-markt groeit momenteel amper. De echte groei zullen we zien in niet-traditionele IT-markten”, aldus Sondergaard, die als hoofd research is verbonden aan Gartner.

Het aantal apparaten dat voorzien is van een IP-adres groeit exponentieel. In 2009 waren er nog 2,5 miljard devices verbonden met het internet, waarvan het grootste deel bestond uit smartphones, pc’s en tablets. In 2020 zal dit aantal ruim vertienvoudigd zijn, en bovendien veel gevarieerder van karakter. Over de gehele linie zal de marktomvang van het Internet of Things daardoor 1,9 biljoen dollar bedragen, zo becijferde Gartner.

“Het aantal toepassingen is schier onbeperkt. Denk aan slimme slippers met ingebouwde sensoren, die ouderen in de gaten houden en een seintje geven als er iets mis is. Of sensoren in auto’s die nieuwe typen verzekering mogelijk maken, zoals betalen per gereden kilometer. Het Internet of Things maakt talloze nieuwe businessmodellen mogelijk, en bedrijven kunnen met veel gedifferentieerdere prijsmodellen komen”, zegt Sondergaard.

Niet alleen nieuwe businessmodellen leiden tot kansen voor start-ups, er zijn ook veel toepassingen denkbaar voor de enorme hoeveelheid data die al die sensoren genereren. “Data is geld. Voor het verwerken, opslaan en interpreteren van big data heb je krachtige computers nodig. Uiteindelijk kunnen die computers ook helpen met het nemen van beslissingen. Maar dat moet je als manager dan wel toestaan, wil je in deze snelle wereld kunnen overleven”, zegt Nick Jones, eveneens verbonden aan Gartner.

“Digitaal is geen optie meer, geen toevoeging achteraf, niet iets waar je later nog aan denkt”, volgens Dave Aron. “We hebben het hier over een nieuwe realiteit die een nieuw soort digitaal leiderschap vereist.”

(bron: 4-Traders – afbeelding: IEEE)

Wiebe de Jager

About Wiebe de Jager

Hoofdredacteur Wearable. Gek van gadgets maar weigert een smartwatch te dragen. Oprichter van eReaders.nl en Dronewatch.nl. Twitter: @wdejager

Leave a Reply

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *